Радиаторни вентили

Ъглов радиаторен вентил за термостатична глава 1/2"
11 

Прав радиаторен вентил за термостатична глава 1/2"
 
22
 
Ъглов радиаторен вентил за термостатична глава за директен монтаж към PEX или Cu тръба
33

Прав радиаторен вентил за термостатична глава за директен монтаж към PEX или Cu тръба
44

Аксиален вентил за термостатична глава за директен монтаж към PEX или Cu тръба
55

Аксиален вентил за термостатична глава

 66
 
 
Термостатична глава с течен сензор
77 Ъглов секретен радиаторен вентил за директен монтаж към PEX или Cu тръба
88Ъглов секретен радиаторен вентил
99

Прав секретен радиаторен вентил 1/2" за директен монтаж към PEX или Cu тръба
100

Адаптор за присъединяване към PEX тръба 

 112


Адаптор за присъединяване към Cu тръба
 113

Хромиран радиаторен комплект за термостатична глава 1/2" за монтаж на лири
114

Термостатична глава за хромиран радиаторен комплект
115